• WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

     • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy, aby każdy rodzic indywidualnie przygotował RÓG OBFITOŚCI dla swojego dzicka.

      Prosimy również, aby każdy rodzic, który przyjdzie ze swoim dzieckiem na  uroczystości Ślubowania Pierwszoklasistów był w maseczce.  

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Szanowni Państwo,przesyłamy informacje nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w dniu 1 września 2020r. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku Librus, gdzie wkrótce ukażą się procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w nadchodzącym roku szkolnym.

      Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 01 września 2020 roku

      • godz. 8.00 – Msza święta szkolna z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

      • godz. 8.45 – uczniowie klas II, III, IV i V spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego- dzieci wchodzą wejściem głównym

      • godz. 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I – Ślubowanie Pierwszaków. Spotkanie uczniów, rodziców ( jedno dziecko z jednym rodzicem) oraz pracowników szkoły na hali sportowej. Rodzic z dzieckiem wchodzi głównym wejściem na halę ( od strony boiska)

      .• godz. 9.45 – uczniowie klas VI i VIIspotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego- dzieci wchodzą wejściem głównym.

     • KOMUNIKAT

     •  

      Nasza szkoła  w tym roku szkolnym otrzymała sprzęt komputerowy   sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia  zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020.

      W pierwszej edycji programu -„Zdalna szkoła” otrzymaliśmy 2 nowe  laptopy ,

      w drugiej edycji - „Zdalna szkoła II” pozyskaliśmy 6 laptopów poleasingowych.

      Otrzymany sprzęt został przeznaczony do wypożyczenia na czas zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli.                                       

      DZIĘKUJEMY

       

       

       

    • "DZIEŃ DZIECKA NA PIĄTKĘ"
     • "DZIEŃ DZIECKA NA PIĄTKĘ"

     • Mając na uwadze wytyczne ministerialne na rok szkolny 2019/2020 związane z realizacją priorytetu dotyczącego  praw dziecka, społeczność uczniowska miasta Czechowice-Dziedzice wraz z nauczycielami i we współpracy z rodzicami wzięła udział w  projekcie pt. „Dzień Dziecka na Piątkę”, organizowanym Przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach. Podsumowaniem naszej akcji jest filmik z udziałem dzieci: 

      https://youtu.be/CPfLL2knso0

      A to prezent od Tosi (własnoręcznie wykonany) dla wszystkich dzieci:

    • DZIEŃ DZIECKA
     • DZIEŃ DZIECKA

     • Klasa 6b, jak zapewne każda inna klasa, obchodzi Dzień Dziecka zdalnie. Dlatego wspólnie z rodzicami przygotowaliśmy zdalną niespodziankę dla naszej klasy. Na dzieciaki czekał filmik, w który zaangażowani byli rodzice, a p.Aneta Górska-Janusz-mama Tosi (naszej uczennicy z klasy) zmontowała całość. Tym krótkim filmem chcieliśmy przekazać dodatkowo dzieciom, że jesteśmy dumni z ich wytrwałości w zdalnym nauczaniu, a także uczcić ich święto słodkim upominkiem. Dziękuję Wszystkim zaangażowanym Rodzicom- jesteście wspaniali.

      Dzien_dziecka_klasy_6b__01._06._2020.mp4    • LIGA CZYTELNICZA – PROJEKT
     • LIGA CZYTELNICZA – PROJEKT

     • Mimo zdalnych lekcji klasy 6 przystąpiły do ogólnopolskiego projektu – Liga czytelnicza. Biorą w nim udział dzieciaki ze szkół podstawowych z różnych części Polski. Siedząc w domu, mamy czasem nadmiar wolnego czasu, dlatego dzieci biorące udział w projekcie dzielą się ze swymi rówieśnikami recenzjami przeczytanych książek.

      Cele projektu:
      1) promocja czytelnictwa;
      2) spotkanie w przestrzeni wirtualnej, by móc wymieniać się poglądami na temat wybranych książek;
      3) praca nad warsztatem językowym (niezależni od tego, czy młodzi ludzie zdecydują się na napisanie, czy nagranie swojej recenzji);
      4) kształtowanie umiejętności uzasadniania własnej opinii;
      5) modelowanie postawy bezpiecznego korzystania z technologii;
      6) opanowanie umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami;
      7) prac nad kompetencjami społecznymi (praca zespołowa, współpraca).

      Zapraszamy na stronę projektu:

      www.ligaczytelnicza.blogspot.com

      LIGA_CZYTELNICZA.docx​​​​​​​

     • INFROMACJA W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA BOISKA SZKOLNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI WYNAJMU HALI GIMNASTYCZNEJ

     • INFROMACJA W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA BOISKA SZKOLNEGO

      ORAZ MOŻLIWOŚCI WYNAJMU HALI GIMNASTYCZNEJ
       

      W związku z brakiem możliwości spełnienia wymogów sanitarnych 
      i zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii  określonych przez
      Głównego Inspektora Sanitarnego  boisko szkolne , plac zabaw
      oraz hala gimnastyczna nieczynne do odwołania.
      W związku z powyższym  nie ma możliwości wynajęcia hali gimnastycznej
      na różnorodne formy  zajęć sportowych.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      Alicja Łach

       

    • Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     • Poniżej informacje i komunikaty dotyczące działania instytucji pomocowych/wspierających w aktualnych warunkach.

      1.Informacje otrzymane od  Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

      oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach dotyczące działania instytucji wspierających (ogólnopolskich oraz na terenie Czechowic-Dziedzic)

       

      Specjaliści na całym świecie alarmują, że wprowadzony stan pandemii oraz sytuacja związana z izolacją sprzyja sięganiu po napoje alkoholowe oraz powoduje wzrost spożycia alkoholu. Tym zjawiskom niejednokrotnie towarzyszy stosowanie różnych form przemocy wobec członków rodziny. Te dramaty, które rozgrywają się w czterech ścianach najbardziej dotykają dzieci i młodzież i mogą bardzo destrukcyjnie wpływać na stan psychiczny młodych ludzi i ich zachowania. Konieczne jest otoczenie, szczególnie tej grupy, szczególną troską i zapewnienie dzieciom różnych form wsparcia. Zachęcamy do udostępnienia dzieciom bezpośredniego telefonu do pedagoga szkolnego lub psychologa, aby mogły korzystać ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Można także udostępnić dzieciom kontakt do fundacji  Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja świadczy bezpłatną pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

      Linia 116 111 działa codziennie, 24 godziny na dobę. Jest obsługiwana przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i  są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.

      Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
      w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

      To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczną i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Terapeuci i prawnicy udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Czynny od poniedziałku do piątku
      w godzinach 12.00-15.00.

      Przypominamy także, że cały czas czynny jest Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – konsultacje odbywają się wyłącznie telefoniczne w godzinach dyżurów tel. 783-444-817 lub 32 214 7171

      • Aleksandra Lasa – Psycholog – poniedziałki 15.00 – 18.00

       

      • Jolanta Szczotka – Radca Prawny – wtorki 16.30 – 17.30

       

      • Szymon Herok - Radca Prawny – środy  15.30 – 18.30  

        

      • Krzysztof Czub – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta - piątki 17.00-19.00

      2.Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach z 30.04.2020

      Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!
      Od dnia 04.05.2020r., w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach i Filia w Bielsku – Białej będzie działać według następujących zasad:

      • działalność Zespołów Orzekających pozostaje na dotychczasowych zasadach – niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są dostępne na stronie Poradni,

      • w dalszym ciągu wsparcie psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne i terapeutyczne udzielane jest poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy w godzinach 08.00 -16.00,

      • dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoczynających kolejny rok szkolny/etap edukacyjny posiadały niezbędną opinię/orzeczenie,

      • zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów prosimy, aby telefonicznie omówić z pracownikiem Poradni zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów – pomoże to w zaplanowaniu przez poradnię oraz przedszkole/szkołę/placówkę najwłaściwszych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

      Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z zamieszczanymi tam informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie.

      Informacje o kontakcie:
      PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
      PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com

       

      3. Ośrodek Pomocy Społecznej- Czechowice-Dziedzice

       

      Godziny przyjmowania klientów od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 10.00

       

      Prosimy również o korzystanie z innych form komunikacji tj. telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP

       

      Telefon: (32) 215 50 98, (32) 215 44 09 , (32)  215 23 88

       

      e-mail: ops@ops.czechowice-dziedzice.pl

       

      Fax: 32 215 23 81-83

       

      e-PUAP: OPS_Czechowice/skrytka

       

       

      11.05.2020

      Agnieszka Ziółkowska

      Pedagog szkolny

    • Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     •  

      Obecnie bardzo duża część aktywności życiowej dorosłych i dzieci  realizowana jest on-line.          

      W związku z tym zwiększyła się skala pojawiających się szkodliwych treści i zachowań w internecie.

      W odpowiedzi na to zjawisko powstała kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem  #ZglosTo.

      Celem kampanii jest walka ze szkodliwymi treściami w internecie. Jej autorzy promują reagowanie na tego typu materiały znalezione w sieci poprzez zgłaszanie ich odpowiednim podmiotom.

      W ramach inicjatywy uruchomiona została platforma internetowa www.zglos.to, która pomoże wybrać najlepszy sposób reakcji na szkodliwe treści w sieci – niezależnie od tego, czy łamią one prawo czy nie.

      Organizatorzy kampanii tłumaczą, że treści szkodliwe nie zawsze łamią polskie prawo, dlatego nie w każdym przypadku działania mogą być podjęte przez policję lub prokuraturę. Wskazują, że w sieci znajdują się różne formy szkodliwych treści. Są to: mowa nienawiści, hejt, materiały ukazujące przemoc, pijaństwo, samookaleczenia, samobójstwa czy pornografię.

      Eksperci na stronie zglos.to przybliżają mechanizmy negatywnego wpływu tych materiałów na dzieci i młodzież oraz skalę ich występowania.

      Dlatego także i w tym celu powstała platforma zglos.to. Na stronie w kilku prostych krokach można dowiedzieć się, gdzie i jak skutecznie zgłosić szkodliwe, przemocowe treści napotkane w sieci.

      Po odpowiedzi na cztery pytania zamknięte system generuje najlepszy sposób reakcji - od prawie gotowych formularzy, dzięki którym można zgłosić zdarzenie do prokuratury, poprzez linki do zgłaszania na platformie, na której doszło do zdarzenia, po porady, aby porozmawiać z dorosłym, któremu się ufa, w przypadku osób nieletnich.

      Zachęcam do zapoznania się ze stronami.

       

       

      https://fdds.pl/zglosto-wystartowala-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-obywatelskich-i-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-przeciwko-szkodliwym-tresciom-w-internecie/

       

       

      https://zglos.to/#/

       

       

      7.05.2020

      pedagog szkolny

      A. Ziółkowska

       

    • Zasady obowiązujące na lekcji on-line
     • Zasady obowiązujące na lekcji on-line

     •  

      Aby  spotkanie przebiegło sprawnie, bez zakłóceń, musimy przestrzegać następujących zasad:

      1.    Wchodzimy na kanał zajęcia z wychowawcą.

      2.    Wszystkie mikrofony i kamery są wyłączone.

      3.    Nikt sam nie rozpoczyna spotkania.

      4.    Nikt nie prowadzi rozmowy w formie pisemnej (chat).

      5.    Czekamy na okienko z napisem DOŁĄCZ i w niego klikamy.

      6.    Obowiązuje całkowity  zakaz nagrywania, robienia zdjęć i streamowania podczas lekcji.

      7.    W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po  udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję.

       

      8. Dodatkowe zasady może wprowadzić każdy nauczyciel i poinformuje o tym w czasie lekcji.