• HISTORIA SZKOŁY

    • Szkoła Podstawowa numer 5 w Czechowicach-Dziedzicach to placówka o bardzo bogatej historii. Naukę rozpoczęto 15 września 1910 roku.

     Była to wówczas jedyna w powiecie bielskim polska Szkoła Wydziałowa. W Austrii, do której należały wówczas Czechowice-Dziedzice, wydziałowymi nazywano trzy wyższe klasy siedmioklasowej szkoły elementarnej.Była to szkoła dla chłopców z językiem wykładowym polskim. Od 1913r. do szkoły zaczęły uczęszczać także dziewczęta.

     Do czasu powstania Szkoły Wydziałowej w naszym mieście istniały jedynie szkoły elementarne, które liczyły od 3 do 5 klas. Utworzona w 1910 roku Szkoła Wydziałowa dawała możliwość dalszej nauki po ukończeniu klas elementarnych. Szczególnie ważne było również to, że nauka odbywała się po polsku chociaż nasze miasto znajdowało się pod zaborem austriackim i władze zaborcze starały się narzucić uczniom i nauczycielom język niemiecki.

     Kiedy 18 września 1911 roku uczniowie wraz z ówczesnym dyrektorem szkoły odśpiewali patriotyczną pieśń "Boże coś Polskę" władze austriackie zareagowały bardzo ostro i dyrektor J.Madejski został zwolniony z pracy.

     W latach I wojny światowej szkoła pełniła funkcję szpitala polowego, punktu zbornego legionistów, a uczniowie musieli uczyć się w lokalach zastępczych.

     Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczniowie uczestniczyli w wielu ważnych wydarzeniach, które rozegrały się w naszym mieście. 29 czerwca 1922 roku na moście na Wiśle uczestniczyli w uroczystym połączeniu Górnego Śląska z Polską. 2 maja 1923 roku witali marszałka Francji Ferdynanda Focha, miesiąc później prezydenta Wojciechowskiego, a 25 października 1924 roku, trumnę z ciałem Henryka Sienkiewicza.

     W 1932 roku zlikwidowano Szkołę Wydziałową i powstała Powszechna Szkoła Publiczna Nr 5. Była to placówka męska, a dziewczęta przeniesiono do szkoły numer 4. Od 1934 roku powstała szkoła ośmioklasowa.

      

     W 1938 roku budynek szkolny rozbudowano nadając mu kształt, który ma do dziś.

      

     Podczas II wojny światowej okupanci utworzyli tu szkołę niemiecką, następnie był to niemiecki, a potem radziecki szpital polowy. Po zakończeniu wojny naukę wznowiono 12 kwietnia 1945 roku, chociaż gmach szkolny był bardzo poważnie zniszczony i jego pełna odbudowa trwała blisko 2 lata.

     Do 1947r. do szkoły uczęszczali wyłącznie chłopcy. 23 sierpnia 1947r. zarządzeniem Inspektora Szkolnego w Bielsku Szkołę zamieniono na placówkę koedukacyjną

     W 1951 roku utworzono w szkole tak zwaną Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która istniała do 1957 roku. W tym samym okresie aktywnie zaczęła działać szkolna drużyna harcerska, która przez wiele lat była przodującą drużyną naszego miasta. W latach 70-tych i 80-tych wielkie sukcesy odnosił chór, a szkolny zespół wokalny występował w radio. W 1995 roku uroczyście obchodziliśmy swoje 85-lecie, wtedy też wydaliśmy drukiem naszą historię.

     Wśród wybitnych postaci związanych z naszą szkołą wymienić należy bohaterów II wojny światowej:

     • nauczyciela języka polskiego i geografii Józefa Filipowskiego, który zginął w Katyniu
     • ucznia Mariana Grzyba, który został rozstrzelany przez hitlerowców za złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności w dniu 11 listopada 1939 roku
     • absolwenta szkoły Alfreda Sofkę, żołnierza, który poległ w walce z Niemcami w miejscowości Podgaje.

     Absolwenci pełnią ważne funkcje w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta i kraju. Należy do nich m.in. wybitna polska aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska.

     Od dnia 24 kwietnia 2004 jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach
   • sekretariat@sp5.czechowice-dziedzice.pl sekretariat.sp5@czechowice.edu.pl
   • tel.:0-32-215-34-27 Faks:0-32-215-96-72 kom.:695 079 921
   • ul. Klasztorna 21 43-502 Czechowice-Dziedzice śląskie Polska Poland
   • login SP5MKCzechowice
  • Logowanie