• Tekstowa podstrona

  • Grono Pedagogiczne

   rok szkolny 2020/2021

   L.p.

   Imię i nazwisko

   Wychowawstwo

   Nauczany przedmiot

    

   1.

   Alicja Łach- dyrektor

    

    

   zajęcia świetlicowe

   2.

   Iwona Stańczyk - wicedyrektor

    

    

   edukacja wczesnoszkolna

   3.

   Adriana Kłaptocz

   klasa 2a

   edukacja wczesnoszkolna

   przyroda

   4.

   Aleksandra Banaś

   klasa 2b

   edukacja wczesnoszkolna

   5.

   Izabela Wojtasik

   klasa 3a

   edukacja wczesnoszkolna

   6.

   Agnieszka Palarz

   klasa 3b

   edukacja wczesnoszkolna logopedia

   7.

   Mariola Kamińska

   klasa 1a

   edukacja wczesnoszkolna

   wychowanie do życia w rodzinie

   8.

   Jolanta Karolewska

   klasa 1b

   edukacja wczesnoszkolna

   9.

   Ewa Cieślik

   klasa 5a

   plastyka, informatyka      

   10.

   Joanna Ungehojer

   klasa 5b

   informatyka

   11.

   Błażej Dziech

   klasa 6a

   wychowanie fizyczne ,        zajęcia sportowe

   12.

   Renata Czarniecka

   klasa 6b

   wychowanie fizyczne

   13.

   Agnieszka Czyż

   klasa 6c

   biologia, geografia

   14.

   Agata Drewniak

   klasa 6d

   matematyka

   15.

   Ewelina Fichera

   klasa 7a

   język polski

   16.

   Anna Sikora

   klasa 7b

   język angielski, technika, doradca zawodowy

   17.

   Weronika Kozioł

   klasa 7c

   język angielski

   18.

   Iwona Sojka

   klasa 7d

   język angielski

   19.

   Aleksandra Podkańska

   klasa 7e

   matematyka

   20.

   Ewa Dobija

   ---------------------------------

   język niemiecki

   21.

   Mariola Maciejny- Maliniewicz

   ---------------------------------

   język polski

   22.

   Katarzyna Walasik

   ----------------------------------

   język polski

   23.

   Małgorzata Brosz

   --------------------------------

   język polski

   24.

   Agata Jodłowska

   ----------------------------------

   matematyka

   25.

   Magdalena Kubik

   ----------------------------------

   historia

   26.

   Grzegorz Czylok

   ----------------------------------

   wychowanie fizyczne,         zajęcia sportowe

   27.

   Małgorzata Dzioba

   ----------------------------------

   muzyka

   28.

   Barbara Świerkot

   ---------------------------------

   muzyka

   29.

   Mirella Sierek

   ---------------------------------

   chemia

   30.

   Józef Dudek

   --------------------------------

   fizyka

   31.

   Mariola Dębska- Woźniak

   ---------------------------------

   geografia

   32.

   Beata Wojtuszek

    

    

   zajęcia świetlicowe

   33.

   Magdalena Homa

   ----------------------------------

   zajęcia świetlicowe

   34.

   Agata Zborowska

   ----------------------------------

   nauczyciel wspomagający

   35.

   Magdalena Grygierczyk

   ----------------------------------

   nauczyciel wspomagający

   36.

   Agata Piskorczyk

   ----------------------------------

   nauczyciel wspomagający

   37

   Angelika Woźniak

   ----------------------------------

   nauczyciel wspomagający

   38.

   Katarzyna Póda

   ----------------------------------

   religia

   39.

   Jolanta Wojciechowska

   ----------------------------------

   religia

   40.

   Ewa Bartosik

   ----------------------------------

   religia

   41.

   Dorota Hudziec

   ----------------------------------

   psycholog

   42.

   Agnieszka Ziółkowska

   ----------------------------------

   pedagog

   43.

   Alicja Prończuk

   ----------------------------------

   bibliotekarz

   44.

   Danuta Wojnar

   ---------------------------------

   zajęcia rewalidacyjne