• PEDAGOG SZKOLNY

   •  PEDAGOG-AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA 

    poniedziałek wtorek   środa   czwartek piątek  
    8.30-12.00 12.30-16.00       9.00-15.00 9.00-12.00 10.00-14.00

     Godziny_pracy_pedagoga_szkolnego.doc