• LIGA CZYTELNICZA – PROJEKT
     • LIGA CZYTELNICZA – PROJEKT

     • Mimo zdalnych lekcji klasy 6 przystąpiły do ogólnopolskiego projektu – Liga czytelnicza. Biorą w nim udział dzieciaki ze szkół podstawowych z różnych części Polski. Siedząc w domu, mamy czasem nadmiar wolnego czasu, dlatego dzieci biorące udział w projekcie dzielą się ze swymi rówieśnikami recenzjami przeczytanych książek.

      Cele projektu:
      1) promocja czytelnictwa;
      2) spotkanie w przestrzeni wirtualnej, by móc wymieniać się poglądami na temat wybranych książek;
      3) praca nad warsztatem językowym (niezależni od tego, czy młodzi ludzie zdecydują się na napisanie, czy nagranie swojej recenzji);
      4) kształtowanie umiejętności uzasadniania własnej opinii;
      5) modelowanie postawy bezpiecznego korzystania z technologii;
      6) opanowanie umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami;
      7) prac nad kompetencjami społecznymi (praca zespołowa, współpraca).

      Zapraszamy na stronę projektu:

      www.ligaczytelnicza.blogspot.com

      LIGA_CZYTELNICZA.docx​​​​​​​

     • INFROMACJA W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA BOISKA SZKOLNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI WYNAJMU HALI GIMNASTYCZNEJ

     • INFROMACJA W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA BOISKA SZKOLNEGO

      ORAZ MOŻLIWOŚCI WYNAJMU HALI GIMNASTYCZNEJ
       

      W związku z brakiem możliwości spełnienia wymogów sanitarnych 
      i zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii  określonych przez
      Głównego Inspektora Sanitarnego  boisko szkolne , plac zabaw
      oraz hala gimnastyczna nieczynne do odwołania.
      W związku z powyższym  nie ma możliwości wynajęcia hali gimnastycznej
      na różnorodne formy  zajęć sportowych.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      Alicja Łach

       

    • Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     • Poniżej informacje i komunikaty dotyczące działania instytucji pomocowych/wspierających w aktualnych warunkach.

      1.Informacje otrzymane od  Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

      oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach dotyczące działania instytucji wspierających (ogólnopolskich oraz na terenie Czechowic-Dziedzic)

       

      Specjaliści na całym świecie alarmują, że wprowadzony stan pandemii oraz sytuacja związana z izolacją sprzyja sięganiu po napoje alkoholowe oraz powoduje wzrost spożycia alkoholu. Tym zjawiskom niejednokrotnie towarzyszy stosowanie różnych form przemocy wobec członków rodziny. Te dramaty, które rozgrywają się w czterech ścianach najbardziej dotykają dzieci i młodzież i mogą bardzo destrukcyjnie wpływać na stan psychiczny młodych ludzi i ich zachowania. Konieczne jest otoczenie, szczególnie tej grupy, szczególną troską i zapewnienie dzieciom różnych form wsparcia. Zachęcamy do udostępnienia dzieciom bezpośredniego telefonu do pedagoga szkolnego lub psychologa, aby mogły korzystać ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Można także udostępnić dzieciom kontakt do fundacji  Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja świadczy bezpłatną pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

      Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

      Linia 116 111 działa codziennie, 24 godziny na dobę. Jest obsługiwana przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i  są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej.

      Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
      w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

      To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczną i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Terapeuci i prawnicy udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Czynny od poniedziałku do piątku
      w godzinach 12.00-15.00.

      Przypominamy także, że cały czas czynny jest Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – konsultacje odbywają się wyłącznie telefoniczne w godzinach dyżurów tel. 783-444-817 lub 32 214 7171

      • Aleksandra Lasa – Psycholog – poniedziałki 15.00 – 18.00

       

      • Jolanta Szczotka – Radca Prawny – wtorki 16.30 – 17.30

       

      • Szymon Herok - Radca Prawny – środy  15.30 – 18.30  

        

      • Krzysztof Czub – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta - piątki 17.00-19.00

      2.Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach z 30.04.2020

      Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!
      Od dnia 04.05.2020r., w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach i Filia w Bielsku – Białej będzie działać według następujących zasad:

      • działalność Zespołów Orzekających pozostaje na dotychczasowych zasadach – niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są dostępne na stronie Poradni,

      • w dalszym ciągu wsparcie psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne i terapeutyczne udzielane jest poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy w godzinach 08.00 -16.00,

      • dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoczynających kolejny rok szkolny/etap edukacyjny posiadały niezbędną opinię/orzeczenie,

      • zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów prosimy, aby telefonicznie omówić z pracownikiem Poradni zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów – pomoże to w zaplanowaniu przez poradnię oraz przedszkole/szkołę/placówkę najwłaściwszych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

      Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z zamieszczanymi tam informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie.

      Informacje o kontakcie:
      PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
      PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com

       

      3. Ośrodek Pomocy Społecznej- Czechowice-Dziedzice

       

      Godziny przyjmowania klientów od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 10.00

       

      Prosimy również o korzystanie z innych form komunikacji tj. telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP

       

      Telefon: (32) 215 50 98, (32) 215 44 09 , (32)  215 23 88

       

      e-mail: ops@ops.czechowice-dziedzice.pl

       

      Fax: 32 215 23 81-83

       

      e-PUAP: OPS_Czechowice/skrytka

       

       

      11.05.2020

      Agnieszka Ziółkowska

      Pedagog szkolny

    • Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     •  

      Obecnie bardzo duża część aktywności życiowej dorosłych i dzieci  realizowana jest on-line.          

      W związku z tym zwiększyła się skala pojawiających się szkodliwych treści i zachowań w internecie.

      W odpowiedzi na to zjawisko powstała kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem  #ZglosTo.

      Celem kampanii jest walka ze szkodliwymi treściami w internecie. Jej autorzy promują reagowanie na tego typu materiały znalezione w sieci poprzez zgłaszanie ich odpowiednim podmiotom.

      W ramach inicjatywy uruchomiona została platforma internetowa www.zglos.to, która pomoże wybrać najlepszy sposób reakcji na szkodliwe treści w sieci – niezależnie od tego, czy łamią one prawo czy nie.

      Organizatorzy kampanii tłumaczą, że treści szkodliwe nie zawsze łamią polskie prawo, dlatego nie w każdym przypadku działania mogą być podjęte przez policję lub prokuraturę. Wskazują, że w sieci znajdują się różne formy szkodliwych treści. Są to: mowa nienawiści, hejt, materiały ukazujące przemoc, pijaństwo, samookaleczenia, samobójstwa czy pornografię.

      Eksperci na stronie zglos.to przybliżają mechanizmy negatywnego wpływu tych materiałów na dzieci i młodzież oraz skalę ich występowania.

      Dlatego także i w tym celu powstała platforma zglos.to. Na stronie w kilku prostych krokach można dowiedzieć się, gdzie i jak skutecznie zgłosić szkodliwe, przemocowe treści napotkane w sieci.

      Po odpowiedzi na cztery pytania zamknięte system generuje najlepszy sposób reakcji - od prawie gotowych formularzy, dzięki którym można zgłosić zdarzenie do prokuratury, poprzez linki do zgłaszania na platformie, na której doszło do zdarzenia, po porady, aby porozmawiać z dorosłym, któremu się ufa, w przypadku osób nieletnich.

      Zachęcam do zapoznania się ze stronami.

       

       

      https://fdds.pl/zglosto-wystartowala-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-obywatelskich-i-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-przeciwko-szkodliwym-tresciom-w-internecie/

       

       

      https://zglos.to/#/

       

       

      7.05.2020

      pedagog szkolny

      A. Ziółkowska

       

    • Zasady obowiązujące na lekcji on-line
     • Zasady obowiązujące na lekcji on-line

     •  

      Aby  spotkanie przebiegło sprawnie, bez zakłóceń, musimy przestrzegać następujących zasad:

      1.    Wchodzimy na kanał zajęcia z wychowawcą.

      2.    Wszystkie mikrofony i kamery są wyłączone.

      3.    Nikt sam nie rozpoczyna spotkania.

      4.    Nikt nie prowadzi rozmowy w formie pisemnej (chat).

      5.    Czekamy na okienko z napisem DOŁĄCZ i w niego klikamy.

      6.    Obowiązuje całkowity  zakaz nagrywania, robienia zdjęć i streamowania podczas lekcji.

      7.    W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po  udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję.

       

      8. Dodatkowe zasady może wprowadzić każdy nauczyciel i poinformuje o tym w czasie lekcji.

       

    • Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021
     • Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

     • Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych

      w roku szkolnym 2020/2021

       

      Szanowni Państwo

      W związku z dalszym zawieszeniem zajęć ( do 24.05.) informujemy,  że zebranie organizacyjne planowane jest na drugą połowę czerwca.
      Szczegółowy termin zostanie ustalony po  uruchomieniu zajęć w szkole.

      Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

      Z poważaniem

      Alicja Łach 

      dyrektor SP5

       

     • KLAUZULA INFORMACYJNA

     • KLAUZULA INFORMACYJNA

      (rodzice/opiekunowie prawni – uczniowie)

       

      Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.

      W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach  udostępnia klauzulę informacyjną dotyczącą spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO  w czasie pracy zdalnej nauczycieli.

       

      Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

       

      • administratorem Pani/Pana oraz dziecka, które jest pod pańską opieką, a zarazem uczennicą/uczniem/szkoły - danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im.  Mikołaja Kopernika  w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Klasztorna 21, reprezentowana przez Panią Alicję Łach  Dyrektor Szkoły, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – inspektor@b-biodo.pl;
      • szkoła przetwarza dane osobowe w związku z realizacją Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29 ze zm.) oraz innymi przepisami regulującymi działalność szkoły;
      • przetwarzane dane osobowe odbywają się w związku z realizacją zadań statutowych szkoły, które są danymi podstawowymi,
      • w trakcie pracy zdalnej nauczyciele mogą komunikować się z uczniami/ opiekunami prawnymi za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych kanałów przekazu elektronicznego, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia środków teleinformatycznych,
      • odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty/instytucje do tego uprawnione zgodnie z podstawą prawną,
      • dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych szkoły, zgodnie z przepisami,
      • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji obowiązku szkolnego