• DYREKTOR SZKOŁY ALICJA ŁACH 

   •  

    Przyjmuje w sprawach wniosków i skarg
    Poniedziałek: w godz. 15.00 -16.00
    Czwartek:        w godz. 8.00- 9.00 
    oraz w innych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.