• Adresy i numery kontaktowe instytucji wspierających działania szkoły:

     1.Ośrodek Pomocy Społecznej

     Siedziba główna:
     ul. Kolejowa 37

     43-502 Czechowice-Dziedzice

     tel. 32 215 50 98,  32 215 23 88

     Zespół ds usług:
     Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b

     tel. 32 214 51 37 w godz. 7.00-10.00

     Punkt terenowy:
     Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1

     tel. 32 211 45 37 w godz. 7.00-10.00

     Zespół ds. pracy socjalnej:

     Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

     tel. 32 215 30 60 w godz. 7.00-10.00

     2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Karola Miarki 11
     43-300 Bielsko-Biała

     tel. +48 (33) 49-95-600  centrala
     fax.+48 (33) 49-95-650   sekretariat
     e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

     Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

     3.Komisariat Policji

     ul. Mickiewicza 1

     43-502 Czechowice-Dziedzice
     tel. 32 2148810
     e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl

      

     ·      Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach

     asp.szt. Marek Gniłka, nr tel. 322148810

     ·      Dzielnicowy -  Bartłomiej Zaręba  tel. 322148810, 727032529

      

     4.SĄD REJONOWY W PSZCZYNIE

     ul. ks.bp. Bogedaina 14
     43-200 Pszczyna

     tel. (32) 44 94 100
     faks: (32) 44 94 109

     e-mail: informacja@pszczyna.sr.gov.pl

     III Wydział Rodzinny i Nieletnich

     e-mail: rodzinny@pszczyna.sr.gov.pl

     5. Straż Miejska

     ul. Niepodległości 35
     43-502 Czechowice-Dziedzice
     tel.
     (0 32) 215-54-92
     Fax: (0 32) 215-54-92
     e-mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl

     6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach z Filią w Bielsku - Białej

     ul. Traugutta 11

     43-502 Czechowice-Dziedzice

     Siedziba Filii :
     ul. Piastowska 44

     43-300 Bielsko – Biała
     (w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty, parter)


     Kontakt telefoniczny:
     32 215 22 20 Poradnia w Czechowicach – Dziedzicach      e-mail:
     poradnia.pp@wp.pl
     33 811 82 47 Poradnia w Bielsku – Białej      e-mail:    pppp.bielsko@gmail.com

     Godziny pracy:
     Czechowice – Dziedzice     
                                              Bielsko-Biała 

     Poniedziałek: 8.00 -18.00                                            Poniedziałek: 8.00 -17.00
     Wtorek: 8.00 -18.00                                                      Wtorek: 8.00 -17.00

     Środa: 8.00 -18.00                                                         Środa: 8.00 -17.00
     Czwartek: 8.00 -18.00                                                  Czwartek: 8.00 -17.00
     Piątek: 8.00 -16.00                                                         Piątek: 8.00 -16.00

      

      

     7.  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


     ul. Sobieskiego 83,

     43-309 Bielsko - Biała

     tel. 33  828 40 74

      

     Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 33 828 40 75

      

     8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

      

     ul. Piastowska 40

     43-300 Bielsko-Biała

     tel. 33 81 36 930

      

     e- mail: pcpr@powiat.bielsko.pl

      

     godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

      

      

     9.Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

      

     ul. Legionów 81

     43-502 Czechowice-Dziedzice

     Tel.: 032/ 215-27-73

     Fax: 032/214-54-73

     10. Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach

     Plac Jana Pawła II

     43-502 Czechowice-Dziedzice

     Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
     Telefon: 32 214-71-10

     Faks: 32 21 47 152
     E-mail: ppu@um.czechowice-dziedzice.pl
     Miejsce urzędowania: Plac Jana Pawła II 3/3
     Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30 - 17.30, piątek: 7.30-13.30